Kirchgemeinderat

Kirchgemeinderat symbolisch<div class='url' style='display:none;'>/</div><div class='dom' style='display:none;'>kirchenregion-aarberg.ch/</div><div class='aid' style='display:none;'>1282</div><div class='bid' style='display:none;'>15083</div><div class='usr' style='display:none;'>350</div>
Präsidium

Ueli Fl&uuml;ckiger <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;Daniela&nbsp;Sch&auml;deli)</span>
Ueli Flückiger
Akazienweg 12
3294 Büren an der Aare

032 351 25 30


Vize-Präsidium, Ressort Öffentlichkeitsarbeit

Martin Sch&auml;deli <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;Martin&nbsp;Sch&auml;deli)</span>
Martin Schädeli
Graben 10
3294 Büren an der Aare

032 351 46 14


Ressort Finanzen / Vergabungen

J&ouml;rg Gerber <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;J&ouml;rg&nbsp;Gerber)</span>
Jörg Gerber
Längfeldweg 35
3294 Büren an der Aare

032 351 39 26


Ressort KUW / KiJuFa

Gabi Kehr <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;Gabriela&nbsp;Kehr)</span>
Gabriela Kehr
Hofstattweg 7
3294 Büren an der Aare

032 351 03 90


Ressort Bau

Albert R&uuml;egg <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;Daniela&nbsp;Sch&auml;deli)</span>
Albert Rüegg
Holematt 5
3294 Büren an der Aare

032 351 01 90


Ressort OeMERessort Senioren

Therese Krebs <span class="fotografFotoText">(Foto:&nbsp;Daniela&nbsp;Sch&auml;deli)</span>
Theres Krebs
Gummenweg 5
3294 Büren an der Aare

032 351 24 63